Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Môn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Comisiynydd y Gymraeg -

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/cymraeg/Pages/Hafan.aspx

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Comisiynydd y Gymraeg - Newyddion

Arweinwyr chwaraeon yn cael eu hannog i ddefnyddio’u Cymraeg
Mae modiwl chwaraeon newydd, wedi ei lansio yr wythnos hon gan Gomisiynydd y Gymraeg a Chwaraeon Cymru, yn annog arweinwyr chwaraeon cymunedol i ddefnyddio gymaint o Gymraeg ag y gallant ar y meysydd chwarae.
2018-03-26 11:00:00

Comisiynydd yn ymchwilio i allu’r Adran Gwaith a Phensiynau i gynnal asesiadau yn Gymraeg
Mae'r Comisiynydd yn agor ymchwiliad i wasanaethau Cymraeg yr Adran Gwaith a Phensiynau.
2018-03-25 11:00:00

Hawliau newydd i fyfyrwyr ddefnyddio’r Gymraeg
O 1 Ebrill 2018, bydd gan fyfyrwyr mewn prifysgolion a cholegau addysg bellach yng Nghymru hawliau cyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd ymgyrch farchnata yn cael ei chynnal gan Gomisiynydd y Gymraeg i gyd-fynd â’r hawliau newydd.
2018-03-08 12:00:00

Comisiynydd y Gymraeg yn dathlu diwrnod Mamiaith Rhyngwladol
Ar Ddiwrnod Mamiaith Rhyngwladol, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, ei bod hi’n bwysig edrych gyda balchder ar y tir sydd wedi ei ennill o ran hybu defnydd o’r Gymraeg a dathlu’r hawliau newydd sydd gan ei siaradwyr i ddefnyddio’r iaith.
2018-02-21 12:00:00

Adroddiad gan Bwyllgor y Cynulliad yn gam ymlaen at ehangu defnydd o'r Gymraeg yn y sector dysgu seiliedig ar waith
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i adroddiad Prentisiaethau yng Nghymru gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
2018-02-14 12:00:00

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Dim Facebook

Tudalen Trydar
ComyGymraeg