Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Iaith Fflint -

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/fflint/

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
Llun
Deni'n edrych ymlaen i weld Brecshit, Sioe Glybiau newydd sbon Theatr Bara Caws yn Neuadd Goffa Oliver Jones, Dolywern (ger Glyn Ceiriog) Nos Fawrth, 08/05/18. Tocynnau yn mynd yn sydyn iawn mewn lleoliadau, felly cofiwch archebu eich tocynnau! Mi fydd hi'n noson llawn chwerthin! We look forward to seeing Brecshit, Theatr Bara Caws new Club Show at Oliver Jones Memorial Hall, Dolywern Tuesday, 08/05/18. Brecshit is a Welsh-language production but highly visual, and an English précis will be available. Remember to book your tickets, it will be an evening full of laughter! 7:30.p.m 18+ Bar Tocynnau/ Tickets: £8 Archebu tocyn| Book your tickets: 01352 744 040 anna@menterfflintwrecsam.cymru 👉https://www.facebook.com/events/1640062816090581/
2018-04-19T13:19:08+0000
Linc

Llun
Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i weld dangosiad arbennig o'r ffilm Pride yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug ynghyd a sgwrs a chyflwyniad gan ein gwestai gwadd Jayne Francis- Headon ym mis Mehefin. Tocynnau ar gyfer y digwyddiad bellach ar werth gan Theatr Clwyd. Fwy o fanylion am y digwyddiad isod, croeso cynnes i chi gyd. We look forward to seeing a special showing of the film Pride at Theatr Clwyd, Mold along with an introduction and presentation from our special guest, Jayne Francis- Headon in June. Tickets now available to buy from Theatr Clwyd. More information about the event below, a warm welcome to you all. https://menterfflintwrecsam.cymru/dangosiad-arbennig-o-pride/ 👉https://www.facebook.com/events/2069960303280347/
2018-04-18T15:55:54+0000
Linc

Llun
#dyddmawrthdwyieithog #twolanguagetuesday Yr wythnos hon mae Ann Evans, Siop Y Siswrn, Yr Wyddgrug yn egluro sut y gall busnesau bach elwa o ddefnyddio'r Gymraeg. This week, Ann Evans, Siop Y Siswrn, Mold explains how small businesses can benefit from using the Welsh language. Dysgu Mwy| Learn More: https://www.youtube.com/watch?v=dZZNNgNzqgQ
2018-04-17T16:43:00+0000
Linc

Llun
2018-04-16T10:11:25+0000
Linc

Llun
#dyddmawrthdwyieithog #twolanguagetuesday Pa gyngor allwch chi gynnig i fusnesau sydd yn ystyried defnyddio'r Gymraeg? What advice do you have for businesses thinking of using the Welsh language? Saith Seren Gwylio Eto| Watch Again: https://www.youtube.com/watch?v=wpt33484mV4&t=2s&list=PLad5Y0wC3xUCNqG0KE8qrq9rDG_dgZQCh&index=61
2018-04-14T07:59:00+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MISYFF