Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Iaith Fflint -

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/fflint/

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
Llun
Taflenni Hen Wlad Fy Nhadau a Calon Lân yn barod ar gyfer ein dathliadau Dydd Gŵyl Dewi draw yn Y Fflint a Wrecsam Dydd Iau nesaf ar Fawrth 1af... Dewch i ymuno yn yr hwyl a'r canu! the National Anthem and Calon Lân flyers ready for our St.David's Day celebrations in Flint and Wrexham next Thursday, March 1st...Come and join the fun! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dathliad y Fflint/Flint Celebration🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dathliadau o flaen Eglwys Santes Fair ar Stryd yr Eglwys yn dechrau am 10.a.m. gyda digon o berfformiadau i'n diddanu!! Celebrations will take place in front of St Mary’s Church on Church St. at 10.a.m. There'll be plenty of performances to entertain us!! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gorymdaith a Dathliadau Wrecsam/ Wrexham's Parade and Celebrations🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Byddwn yn ymgynnull tu allan Neuadd y Dre am 12:45.p.m i ddechrau gorymdeithio drwy'r dref dan arweiniad Band Cambria yn brydlon am 1:00.p.m. Mae croeso i chi ymuno unrhyw le ar hyd y daith hefyd. Bydd yr orymdaith yn gorffen yn Sgwâr y Frenhines lle bydd digon o ganu ac adloniant! We'll be assembling outside the Guild Hall by 12:45.p.m, ready to start the parade at 1:00.p.m sharp under the leadership of Band Cambria. You are also welcome to join in at any point along the route course. The parade will be ending in Queen's Square where there be plenty of singing and entertainment! #DewiWrecsam
2018-02-21T17:31:00+0000
Linc

Llun
Edrych ymlaen i'ch gweld chi gyd fory yn Sblash a Chân, Plas Madoc Leisure Centre! Os nad ydych wedi archebu lle eto, mae ychydig o le ar ôl yn ein sesiwn 1:30-2:00 i fabanod rhwng 9+-18 mis oed, cysylltwch drwy ebostio anna@menterfflintwrecsam.cymru neu ffonio 01352 744 040!💦 Looking forward to seeing you all tomorrow at Plas Madoc for the Sblash a Chân session. If you haven't booked your place yet, there are a few spaces left in our 1:30-2:00 session for babies between 9+-18 months old, contact anna@menterfflintwrecsam.cymru or phone 01352 744 040! 💦 Peidiwch a methu allan/ Don't miss out!!
2018-02-21T15:34:18+0000
Linc

Llun
Oeddech chi'n gwybod ei bod hi'n Ddydd Mamiaith Rhyngwladol heddiw? Dyma ddiwrnod sy'n hyrwyddo a dathlu'r amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ac amlieithrwydd! Did you know that today is Mother Language Day? This is a day to promote and celebrate linguistic and cultural diversity and multilingualism. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Cymraeg #Welsh #CaruCymraeg #Carufymamiaith #lovemymotherlanguage
2018-02-21T09:31:18+0000
Linc

Llun
#dyddmawrthdwyieithog #twolanguagetuesday Ruth Rees, perchennog Martin Rees Jeweller Pawnbroker, Wrecsam yn esbonio ei rhesymau dros ddechrau defnyddio'r Gymraeg yn ei busnes. Ruth Rees, the owner of Martin Jewllers, Wrexham explaining her reasons for starting using the Welsh language in her business. Dysgu Mwy| Learn More: https://www.youtube.com/watch?v=8j_OyoTUMuE&index=55&list=PLad5Y0wC3xUCNqG0KE8qrq9rDG_dgZQCh&t=0s
2018-02-20T17:08:59+0000
Linc

Llun
Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam/ Wrexham St. David's Day Parade Dydd Iau/ Thursday, 01.03.18 12:45.p.m #DewiWrecsam 👉https://www.facebook.com/events/184711742117417/
2018-02-20T10:06:48+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MISYFF