Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter iaith Maelor -

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/maelor/

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
Nodyn i'ch atgoffa nad ydym bellach yn diweddaru'r dudalen hon, os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith a digywddiadau Menter Iaith Fflint a Wrecsam, hoffwch ein tudalen arall Menter Iaith Fflint a Wrecsam. Diolch! Just a reminder that we no longer update this page, if you would like more information about Menter Iaith Fflint a Wrecsam's events please like and follow our other page Menter Iaith Fflint a Wrecsam. Thank you!
2018-05-11T13:45:04+0000
Linc

Llun
2018-01-29T16:57:34+0000
Linc

Ni fyddwn yn diweddaru y dudalen hon o hyn allan, os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith a digwyddiadau Menter Iaith Fflint a Wrecsam hoffwch ein tudalen arall Menter Iaith Fflint a Wrecsam. From now on, we will not be updating this page, if you would like more information about Menter Iaith Fflint a Wrecsam's events please like and follow our other page Menter Iaith Fflint a Wrecsam
2018-01-19T11:29:58+0000
Linc

Llun
2018-01-10T09:41:50+0000
Linc

Llun
Fel dechi'n gweld o'r lluniau cawsom lawer o hwyl y tro diwethaf y cynhaliwyd Sesiynau Arth Jimmy sef sesiynau symud a gymnasteg syml i blant dan oed ysgol (0-4 oed) a’u rhieni. Mae pob sesiwn yn cael eu selio ar lyfr penodol sy'n arwain at ganeuon, symudiadau a gweithgareddau corfforol. We had a lot of fun the last time we held the Jimmy Bear sessions. The Jimmy Bear sessions are gymnastic and simple movement sessions for pre-school children (0-4 years old) and their parents and the gymnastic and movement are all based around a specific reading book. 5 week course Llyfrgell Wrecsam/Wrexham Library Dydd Iau/ Thursday: 11,18,25 Ionawr/of January a/ and 1,8 Chwefror/of February 10:30-11:15.a.m Llyfrgell Bwcle/ Buckley Library Gwnener/ Friday: 12,19,26 Ionawr/of January a/and 2,9 Chwefror/ of February 1:30-2:15.p.m £1.50 y sesiwn/a session Archebu lle'n HANFODOL/ Booking is ESSENTIAL as limited spaces are available: contact 01352 744 040 or email anna@menterfflintwrecsam.cymru
2018-01-09T14:24:17+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MIMaelor