Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

hunaniaith -

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/gwynedd/

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
TEITHIAU TEULU CLWB MYNYDDA CYMRU DYDD LLUN Gŵyl y Banc 7 MAI Cyfle gwych i deuluoedd, neu’r llai profiadol, fwynhau mynydda mewn cwmni hwyliog, diogel a chefnogol RHAID I BAWB GYSYLLTU YMLAEN LLAW - o leiaf wythnos ynghynt os oes grŵp mawr. RHAID I BOB UN DAN 18 OED FOD DAN OFAL RHIANT NEU OEDOLYN CYFRIFOL. Cyfarfod am 9.15 i gychwyn cerdded am 9.30 ar gyfer pob taith Craig Cerrig Gleisiaid Cyfarfod yn y maes parcio bach ger safle picnic ar ochr yr A470 3.2 km i’r gogledd o Ganolfan Storey Arms – SN 972221. Golygfeydd hyfryd o Gwm Tarell, Pen y Fan a Chorn Du cyn cerdded i fewn i warchodfa Craig Cerrig Gleisiaid yng Nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Tua 8 milltir a thua 575 m o ddringo. Cyswllt: Dewi Hughes 07909930427 dewihughes1@btinternet.com Pumlumon Cyfarfod yn y maes parcio ger argae Nant-y-moch – SN 756862. Cludo cerddwyr i’r man cychwyn, yna dilyn llwybr heibio Llyn Llygad Rheidol i gopa Pumlumon Fawr ac ymlaen i Bumlumon Arwystli. Tua 8 ½ milltir gyda thua 500 m o ddringo. Cyswllt: Eryl Owain 01690 760335 erylowain@gmail.com Moel Siabod Cyfarfarfod ym maes parcio Bryn-y-glo – SH 735571. Dringo’n raddol heibio ffarm y Rhos at Lyn y Foel yna i fyny ysgwydd Daear Ddu i’r copa cyn dilyn llwybr i lawr i gyfeiriad Plas y Brenin ac yn ôl trwy Goed Brynengan a glan afon Llugwy. Tua 7 milltir a thua 730 m o ddringo. Cyswllt: Sian Shakespear 07890 613933 sianetal@hotmail.com Bydd y cyfan yn digwydd mewn awyrgylch braf a chyfeillgar o ddefnyddio'r Gymraeg yn naturiol. Mae rhaglen lawn o weithgareddau'r clwb i'w gweld ar wefan Clwb Mynydda Cymru.
2018-04-18T11:30:17+0000
Linc

Llun
Dewch i ymaref sgiliau hefo'r bel ar 01.06.2018 am 2.00 hefo Owain Tudur Jones yng Nghanolfan Hamdden Bro Dysynni. Join Owain Tudur Jones to sharpen up your footie skills 01.06.2018 @ 2.00. CPI Bro DysynniLove TywynLlwyngwril, Gwynedd, United KingdomBryncrug CarnivalAbergynolwyn
2018-04-16T13:22:33+0000
Linc

Llun
Dewch i ymarfer eich sgiliau pel hefo Owain Tudur Jones ar gae ymarfer CPD Dolgellau Athletic wrth ymyl Canolfan Hamdden Glan Wnion. Join Owain Tudur Jones to practice your football skills 01.06.2018 am 10.00 DolgellauDolgellau Athletic Amateur Football ClubMudiad Adloniant Dolgellau
2018-04-16T13:04:09+0000
Linc

Llun
Cyfle i ddatblygu sgiliau pel droed hefo Owain Tudur Jones yn Nefyn Utd F.C. 31.05.2018 am 11.00. Clwb pêl-droed NefynNefyn. Cysylltwch i gadw lle: o dan 8, o dan 10 ac o dan 12.
2018-04-16T10:50:59+0000
Linc

Llun
Pwllheli HomeLlanw Llŷn
2018-04-05T09:02:20+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
hunaniaith