Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith M鬾
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Iaith M鬾 -

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/mon/

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
Llun
Braf gweld cynlluniau'r Fenter yn cefnogi'w gilydd! Manylion am fandiau Bocswn bellach ar dudalen WiciM么n! Diolch Rich ag Aaron! 馃榿馃専 // Two of our projects working together to increase the number of Welsh articles on Wici! Why are we doing this? One factor in Google's support for a language is the size of its Wikipedia. If you speak a smaller language, consider translating content from English Wikipedia into that language to encourage Google to support it! 馃挭 Great work Bocswn and WiciM么n! Menter Mon Mentrau Iaith
2018-07-20T11:09:26+0000
Linc

Llun
Hei ho! Gwylia i bawb yng Nghymru! Beth bynnag fo'ch cynllunia dros yr Haf - joiwch! Ac yna, wrth wynebu'r hydref a'r gaeaf hir, dyma gyfle am egwyl Haf Bach Mihangel i'r teulu ar y 6-10-18. Cyfle i gynllunio a chynilo am ddiwrnod yng nghwmni teuluoedd hwyliog eraill yn mwynhau gweithgareddau anturus Glanllyn yn y Gymraeg. Dewch, archebwch, mwynhewch! 馃榿 Gydag Urdd Ynys M么n a Gwersyll yr Urdd Glan-llyn - y gorau o 馃彺鬆仹鬆仮鬆伔鬆伂鬆伋鬆伩! Whatever your summer holiday plans - enjoy! But then, thinking ahead to the long Autumn and Winter, here's the perfect opportunity to have a family mid-Autumn break on an outdoor activity day on the water and ropes. This is a perfect opportunity, for Welsh learners, bilingual families, or parents of bilingual children, to enjoy a fun confidence-boosting Welsh-immersion day in the company of supportive Welsh-speakers. Contact hanna@mentermon.com 07703671265 for further details.
2018-07-20T10:27:36+0000
Linc

Llun
Pwy sydd awydd taith dros y Bont i fwynhau diwrnod i鈥檙 teulu yng nghanol prydferthwch Eryri?! 馃憣馃徏 Bendigedig! Who鈥檚 up for it?! An adventurous day out for the family! 馃挌馃彅 Mentrau Iaith Menter Iaith Conwy
2018-07-19T14:31:43+0000
Linc

Llun
Rhedwyr o fri Ynys M么n?
2018-07-18T21:10:28+0000
Linc

Llun
Diolch i鈥檙 busnesau am ddod i鈥檔 gweithdy Cymraeg mewn busnes a Thechnoleg Digidol heddiw. Falch iawn o鈥檙 adborth gadarnhaol 馃槉 Lleoliad gret a pawb wedi dysgu rhywbeth newydd. Thanks to all the businesses who attended our Welsh in business and Digital Technology workshop today. Very happy with all the positive feedback. A great location and everyone learnt something new 馃槉 #CymraegBydBusnes #WelshInBusiness Cofiwch gysylltu am gymorth i ddefnyddio Cymraeg yn eich busnes chi! Get in touch for help using Welsh in your business! Ynys M么n- angharad@mentermon.com Gwynedd- Paul@mentermon.com
2018-07-18T20:25:47+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MonIaith