Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Iaith Mn -

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/mon/

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
Llun
Barod am bêl-droed? Mae Carwyn yn y gôl yn barod amdanoch! & hwyl stori & chân a chrefftau? Bore Sadwrn 9:30yb 3ydd o Fawrth - dewch â'r plant i ymuno yn y gweithgareddau Cymraeg ym Mhorthaethwy - oed 2 1/2 - 7. Cofrestrwch drwy ddanfon ebost at hanna@mentermon.com Ready for mini football? Could you really score against Carwyn in the goal? & enjoy some Welsh songs, story & craft. Saturday 9:30am-11:00am 3/3/18 at Porthaethwy Sports Centre Menai Bridge. Age from two and a half to seven. Register in advance by emailing hanna@mentermon.com.
2018-02-22T13:15:44+0000
Linc

Llun
2018-02-22T10:03:30+0000
Linc

Llun
Mae busnesau Llangefni yn paratoi ar gyfer gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth y 1af yn y dref wrth addurno eu ffenestri yn goch, gwyn a gwyrdd 🌼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 I’w helpu, dyma ddosbarthu nwyddau Cymraeg i fusnesau’r stryd fawr. Braf gweld cefnogaeth gan Becws Bont, Superdrug, Morgan Evans & Co Ltd, Cain, Cyfrifwyr Parry Davies Clwyd Jones & Lloyd, Barclays ac eraill i’r nwyddau Cymraeg! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 // The businesses of Llangefni are preparing for St David’s Day! 🌼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 To give them a helping hand we’ve been handing out these Cymraeg Llywodraeth Cymru goods to the shops, cafes and offices on the high street. We can’t wait to see these shop windows ready for the parade on the 1st of March! Menter Mon
2018-02-22T08:00:13+0000
Linc

Llun
Plant Caergybi yn paratoi am y Parêd - sut fyddwch chi'n dathlu - ymunwch yn yr hwyl gyda'r plant yng Nghaergybi (bore) neu Llangefni (prynhawn). Mwy o fanylion i ddod. Holyhead children preparing their headgear for the St David's Day Parade - join in at Holyhead (am) or Llangefni (pm) 🎶 More details to follow.
2018-02-21T18:33:19+0000
Linc

Llun
Ffrindiau Llangefni - rhannwch os gwelwch yn dda! 😊 Dewch i ddathlu! 🌼🌼 Ymunwch yn yr orymdaith i ddathlu dydd Gŵyl Dewi yng nghanol tref Llangefni dydd Iau, Mawrth y 1af! Mae busnesau'r dref wrthi'n addurno eu ffenestri a'r plant yn brysur yn cynhesu eu lleisiau ar gyfer y diwrnod mawr! Dewch i ymuno yn yr hwyl! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 *** Llangefni friends - please share! 😊🌼 Join us in celebrating St Davids Day on the 1st of March with a parade through the centre of town, including children from the surrounding schools as well as entertainment for all to enjoy! Come along, and bring your 'Cennin Pedr'! 🌼🌼🌼 Ysgol Y Talwrn Ysgol corn hir Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Y Graig Ysgol Esceifiog Ysgol Bodffordd Canolfan Addysg Y Bont Bodorgan Ysgol Gymuned Bodorgan Ysgol Gynradd Niwbwrch Ysgol Llangaffo Ysgol Gymuned Dwyran Ysgol Llanbedrgoch Menter Mon
2018-02-21T15:50:41+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MonIaith