Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Iaith Mn -

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/mon/

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
Llun
Does dim angen i ni ddweud wrthoch chi.... ...gyda gymaint o negeseuon cadarnhaol am fanteision dysgu ail, trydydd, neu bedwaredd iaith ar y Cyfryngau Cymdeithasol dros y dyddiad diwethaf... ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👏🏼 Hanes Shadi a Sara ddoe, a rwan hanes anhygoel Edward He o China. // You don’t need us to tell you about all the benefits of bilingualism, with such inspiring stories on social media recentely! First it was Shadi and Sara, and tonight we hear of Edward He’s amazing effort to learn Welsh! DIOLCH a PARCH Edward 👏🏼 Llongyfarchiadau! ❤️
2018-04-18T22:37:58+0000
Linc

Llun
ESTRON : Theatr Genedlaethol Cymru 3.5.18 7:30pm Theatr Bro Alaw, Bodedern Ysgol Uwchradd Bodedern Tocynnau / Tickets : 📞 01248 725700 📩 theatr@mentermon.com
2018-04-18T16:37:48+0000
Linc

Llun
Dechrau tymor yr Haf - cyfle eto i ymuno yng ngweithgareddau lleol er mwyn trochi'r plant yn y Gymraeg. Hwyl ffitrwydd hefo Eirian i CD Rimbojam oedd bore 'ma, gyda chyfle i gael stori, canu & crefftau'r wythnos nesaf: 10-11yb ar fore Mercher yn y llyfrgell yng Nghaergybi. Croeso i rieni newydd - a phob hwyl i'r rhai sydd wedi dychwelyd i'r gwaith - brysiwch nôl! 😉 Look at these fitness dudes! 😎 So we started with squats today but will calm down to singing and crafts next week. At the start of term, it's a chance to share Prof Colin Baker's words about oft-missed opportunities for child development: “Children are born ready to become bilinguals and multilinguals." So thanks to all the parents who join our Welsh immersion activities to give their children a head-start with their bilingual and multilingual skills through life. At Holyhead library, between 10-11, we hold a free weekly Welsh song, story and craft session for children and parents (& grandparents - no excuse ;) No prior knowledge of Welsh is required, since the children quickly adapt to learning new songs, and research shows that the earlier they start with their Welsh, in general, the more confident bilinguals they become 👩‍🎓👏. Join in whenever it suits you - Croeso 😁
2018-04-18T13:05:41+0000
Linc

Llun
Yn wir, Shadi a Sara, rydych chi’n ‘fendigedig’! ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 This is absolutely beautiful! ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
2018-04-17T22:57:15+0000
Linc

Llun
Ail-ddechrau fory! Dewch draw i Lyfrgell Caergybi rhwng 10-11 am sesiwn rhiant & plentyn trwy gyfrwng y Gymraeg, bob bore Mercher yn ystod y tymor. Yn ogystal â 🎶bydd sesiwn blasu ffitrwydd rhiant & babi/plentyn fory, felly digon o hwyl! Are you puzzling how to keep fit, whilst caring for a young child at home? A one-off taster session with Eirian will show you a few tricks to keep you moving and your child amused. Join the regular free parent & toddler group at Llangefni Library, 10-11 Wednesdays, to enjoy the company of other parents with activities & 🎶 through the medium of Welsh - accessible to all and newcomers welcome.😁
2018-04-17T15:51:40+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MonIaith