Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Sir Benfro -

http://www.mentersirbenfro.com/cymraeg/cymraeg.htm

Dim Ffrwd Newyddion RSS
Tudalen Facebook Linc
Llun
Fory...dim eira ond addewid o dywydd braf! Dewch am dro!!
2018-04-18T16:04:03+0000
Linc

Cyfleoedd i fod a gweithio ym myd y Teledu: 1. Chwilio am sialens ac antur newydd? Dda yn datrys problemau? Awydd am fwy o awyr iach? Mae Antena yn chwilio am gystadleuwyr ar gyfer rhaglen antur newydd ar S4C! Fyddwch chi yn medru cyd weithio a chyrraedd y linell derfyn mewn pryd.....? Cyfle gwych i ddod i nabod pobl newydd! Cysylltwch ag Antena os oes ganddoch ddiddordeb! C’mon…ewch amdani! 01286 662 209 / swyddfa@antena.co.uk /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2. Mae S4C wedi bod yn trefnu digwyddiad ‘take over’ yn Fferm Ffoli ers sawl blwyddyn. Mae’n ddiwrnod llawn hwyl i bawb ac yn gyfle i blant a theuluoedd weld a dod i nabod criw Cyw! Eleni yn Fferm Ffoli bydd ‘na 2 sioe Cyw yn y theatr, sawl sesiwn Canu a Dawnsio yn ogystal a helfa drysor a gweithgareddau gyda’r anifeiliaid (cyflwynwyr yn bwydo llewod a’r jiraffod ac ati). Bob blwyddyn, rydym ni’n chwilio am bobl i weithio fel rhedwyr i ni. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gwisgoedd cymeriadau (Sali Mali, Superted a Sam Tan) ar ddiwedd y sioeau yn ogystal a tywys y gwisgoedd hyn o gwmpas y parc, helpu allan gyda gosod nwyddau marchnata Cyw a helpu ni yn gyffredinol i redeg y diwrnod. Profiad gwych i bobl ifanc i roi lawr ar CV a gallwn ni gynnig tal yr isafswm cyflog cenedlaethol yn ddibynnol ar oedran i bawb sy’n helpu. Byse ni’n gwerthfawrogi’r help yn fawr! Dyddiad y digwyddiad ydi’r 7fed o Fai (dydd Llun Gwyl Banc) ac o bosib, helpu ar ddydd Sul y 6ed. Ond sicr y dydd Llun. Os oes gan unrhyw un gwestiwn neu eisiau mwy o wybodaeth, croeso iddyn nhw gysylltu gyda fi trwy e-bost neu’r rhif ffon isod. Diolch eto! Sara Maredudd Swyddog Cymunedau Communities Officer +44(0)1286 674622
2018-04-17T10:33:33+0000
Linc

Llun
Perfformiad Theatr Gen yn ymweld â Maenclochog
2018-04-12T09:13:21+0000
Linc

Llun
Fory / Tommorow
2018-04-11T11:34:00+0000
Linc

Chwilio Stiwartiaid... Os oes awr neu ddwy yn rhydd gyda chi ar fore dydd Iau, 19 Ebrill rydym yn chwilio am stiwardiaid ar gyfer Parêd Dathlu Dewi Hwlffordd a gafodd ei ohirio oherwydd y tywydd gwael ar Fawrth 1af. Cysylltwch am fwy o fanylion! Diolch! If you have an hour or so to spare on Thursday morning, 19th April we are recruiting stewards to assist with the Parade at Haverfordwest which was postponed due to the weather on March 1st. For more information please contact us. Thanks!
2018-04-11T08:53:51+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MenterSirBenfro