Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Brycheiniog a Maesyfed -

http://www.mbam.eu/cy/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Brycheiniog a Maesyfed

Clwb Llyfrau
  Llyfr y clwb y tro ‘ma fydd Y Nant gan Bet Huws. Croeso i bawb!
2018-02-19 10:42:55

Dydd Gwyl Dewi – Tref-y-Clawdd
  Dewch i ddathlu Gwyl Dewi yn Nhref-y-Clawdd! £3 i oedolion, plant a pherfformwyr am ddim.
2018-02-19 10:31:52

Swydd Newydd – Urdd Brycheiniog a Maesyfed
Cyfle cyffrous i ymuno a’r tim cynyddol yn gweithio yn y sector Gymraeg yn Ne Powys! Am fanylion pellach, ewch i http://www.urdd.cymru/cy/amdanom-ni/gweithio-ir-urdd/swyddi-gwag/
2018-01-29 14:33:39

Clwb Llyfrau

2017-09-12 11:28:58

Ffermwyr Bach

2017-09-12 11:17:48

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Clwb Llyfrau nesaf:
2018-04-19T10:46:00+0000
Linc

Llun
*Ffermwyr Bach, Aberhonddu* Bach o newid i'r drefn arferol - bydd Ffermwyr Bach wythnos yn hwyr mis yma, ond bydd ymwelwr arbennig iawn...! Parti Magi Ann, 27/04/18 yn y Sgubor Chwarae, Brynich. A bit of a change this month - Ffermwyr Bach is on a week later than normal, but we'll have a very special visitor...! Join Magi Ann for a party on 27/04/18 in The Play Barn at Brynich! Cymraeg i Blant De Powys
2018-04-16T10:52:12+0000
Linc

Llun
Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth ar ein taith gerdded hanesyddol o amgylch Talybont, er gwaetha'r tywydd! Diolch yn enwedig i Maureen am rannu hanes yr ardal ac am gynnig paned cyn y daith. Diolch to all who came on our guided walk of Talybont despite the glaw 🌧🌧🌧! Thanks especially to Maureen for sharing some of the history of the village and for the paned ☕️ before we started off!
2018-04-09T08:15:22+0000
Linc

Llun
Ddoe, aeth criw o ysgol uwchradd Crughywel ar daith beicio mynydd gyda Huw uwchben Talybont ar Wysg! Mae hyn yn rhan o brosiect sydd wedi'i ariannu gan Arwain a rhaglen SDF Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, i annog pobl ifanc i ymarfer eu Cymraeg yn yr awyr agored. Os ydych chi oedran ysgol uwchradd ac a diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored, cysylltwch a Huw ar huw.thomas1@powys.gov.uk er mwyn derbyn gwybodaeth am yr hyn sy mlaen! 🚴‍♂️⛰️🚴‍♀️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Yesterday, a group from Crickhowell High School went mountain biking with Huw above Talybont on Usk! This is part of a project funded by Arwain and the BBNP SDF programme to get young people using their Welsh language skills in the open air. If you're of high school age and have an interest in the outdoors, contact Huw on huw.thomas1@powys.gov.uk to receive updates about what's happening!
2018-04-05T10:16:02+0000
Linc

Llun
Ar Ebrill 27ain, tua 8yh, bydd Jamie Bevan yn canu yn y Brecon Tap. Dewch am noson hwylus o ganu Cymraeg! Croeso i bawb! On April 27th, at about 8pm, Jamie Bevan will be singing in the Brecon Tap. He'll be singing a variety of Welsh music, including plenty to join in with! Everyone welcome! 🎤🍺🎸🍻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
2018-04-05T09:01:51+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MBrycheiniog