Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Iaith Casnewydd -

http://www.mentercasnewydd.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Iaith Casnewydd - Newyddion / News

Blog Aled - Profiad Gwaith
Helo, fy enw i yw Aled a dwi’n byw ym Mhontarddulais yn Abertawe. Dwi’n manychu Ysgol Gyfun Gwyr ar y foment ac yn dechrau blwyddyn 13 ym mis Medi. Ar gyfer lefel uwch gyfrannol dewisais astudio Cymraeg, Addysg Grefyddol a Hanes ac yn astudio’r BAC hefyd. Pryd mae gen i amser rhydd dwi’n gwneud nifer o bethau, dwi’n chwarae pêl-droed i’r dîm lleol fel gôlgeidwad ac yn chwarae 6 pob ochr pob dyd Mercher. Dwi’n hoff iawn o ddarllen llyfra [...]
2017-07-19 09:51:27

Siop a Siarad
Er gwybodaeth, ni fydd yna sesiwn 'Siop a Siarad' ar Ebrill 15fed oherwydd gwyliau'r Pasg.Byddem yn dychwelyd ar ddydd Sadwrn, Ebrill 22ain.For your information, there won't be a session on the 15th of April due to the Easter holidays.We will return on Saturday, 22nd April. [...]
2017-04-10 10:37:51

Gweithdy Cwmni Drama Tin Shed Theatre  Workshop
HYn ystod gwyliau'r Pasg cynhaliwyd weithdy drama gyda Chwmni Tin Shed. Cafodd y plant amser ardderchog yn ail-greu storïau cyfarwydd mewn darnau byr o ddrama.Dyma fideo o ambell i berfformiad! Mwynhewch!During the Easter Holidays, a theatre workshop was held by Tin Shed Theatre company to recreate familiar stories through short drama pieces.Here's a few videos of the performances! Enjoy! [...]
2016-04-01 01:06:30

Sbort a Sbri Pasg / Easter
Bydd wythnos gyfan o weithgareddau yn digwydd yn ein Clwb Gwyliau yr Wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud yn fawr o'r cyfle i gael hwyl yn y Gymraeg yn ystod y gwyliau!Bydd Angharad, Chloe ac Ellie yno i'ch diddanu!I archebu lle cofiwch ddanfon neges at 07970 304219 i sichrau eich lle!There wll be a full week of activities next week in our Holidau Club at Ysgol Gymraeg Ifor Hael so make sure that you make the most of the opportunity to have fun in Wel [...]
2016-03-24 22:39:33

Siop a Siarad
Bob bore Sadwrn mae cyfle i ddod i ymarfer eich Cymraeg ac i brynu llyfrau ac anrhegion Cymraeg yn y Cwtsh yn ardal yr Handpost yng Nghasnewydd.Mae Siop chwim Dalen Newydd yno bob Sadwrn gyda danteithion i'r darllenwyr yn eich plith. Mae gemau ac anrhegion ac wrth gwrs cardiau cyfarch Cymraeg yn addas at bob achlysur!Mae croeso i bawb o bob oed i ddod am baned a sgwrs!Os ydych yn fodlon gwirfoddoli i gynorthywo yna cysylltwch â ni am faynlion!Every Saturday morning there is an opportunity [...]
2015-05-16 20:58:52

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Hwyl i'r Teulu 28.4.18 Crefftau yn y gwyllt, cynnau tân a.y.b.. Dechrau am 11yb. Tŷ Tredegar- Cyfarfod wrth y caffi briciau coch wrth y lle chwarae yn y parc. Dim ond £2.00 y teulu! Fun for the Family in Welsh 28.4.18 Bush craft- cooking on a campfire etc. Starts at 11am Tredegar House- Meet at the red brick cafe in the park near the play ground. Only £2.00 per family.
2018-04-19T08:44:03+0000
Linc

Taith gerdded yn Gymraeg Welsh guided walk Dydd Llun, 7 Mai TEITHIAU TEULU CLWB MYNYDDA CYMRU - Cyfle gwych i deuluoedd, neu’r llai profiadol, fwynhau mynydda mewn cwmni hwyliog, diogel a chefnogol RHAID I BAWB GYSYLLTU YMLAEN LLAW - o leiaf wythnos ynghynt os oes grŵp mawr RHAID I BOB UN DAN 18 OED FOD DAN OFAL RHIANT NEU OEDOLYN CYFRIFOL Cyfarfod am 9.15 i gychwyn cerdded am 9.30 ar gyfer pob taith Craig Cerrig Gleisiaid Cyfarfod yn y maes parcio bach ger safle picnic ar ochr yr A470 3.2 km i’r gogledd o Ganolfan Storey Arms – SN 972221. Golygfeydd hyfryd o Gwm Tarell, Pen y Fan a Chorn Du cyn cerdded i fewn i warchodfa Craig Cerrig Gleisiaid yng Nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Tua 8 milltir a thua 575 m o ddringo. Cyswllt: Dewi Hughes 07909930427 dewihughes1@btinternet.com Pumlumon Cyfarfod yn y maes parcio ger argae Nant-y-moch – SN 756862. Cludo cerddwyr i’r man cychwyn, yna dilyn llwybr heibio Llyn Llygad Rheidol i gopa Pumlumon Fawr ac ymlaen i Bumlumon Arwystli. Tua 8 ½ milltir gyda thua 500 m o ddringo. Cyswllt: Eryl Owain 01690 760335 erylowain@gmail.com Moel Siabod Cyfarfarfod ym maes parcio Bryn-y-glo – SH 735571. Dringo’n raddol heibio ffarm y Rhos at Lyn y Foel yna i fyny ysgwydd Daear Ddu i’r copa cyn dilyn llwybr i lawr i gyfeiriad Plas y Brenin ac yn ôl trwy Goed Brynengan a glan afon Llugwy. Tua 7 milltir a thua 730 m o ddringo. Cyswllt: Sian Shakespear 07890 613933 sianetal@hotmail.com
2018-04-18T08:59:35+0000
Linc

Llun
2018-04-18T07:18:50+0000
Linc

Llun
2018-04-16T18:46:20+0000
Linc

Llun
Swydd hyfryd. Plis rhannwch. A fantastic job. Please share.
2018-04-16T18:46:06+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
micasnewydd