Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Môn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Iaith Casnewydd -

http://www.mentercasnewydd.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Iaith Casnewydd - Newyddion / News

Blog Aled - Profiad Gwaith
Helo, fy enw i yw Aled a dwi’n byw ym Mhontarddulais yn Abertawe. Dwi’n manychu Ysgol Gyfun Gwyr ar y foment ac yn dechrau blwyddyn 13 ym mis Medi. Ar gyfer lefel uwch gyfrannol dewisais astudio Cymraeg, Addysg Grefyddol a Hanes ac yn astudio’r BAC hefyd. Pryd mae gen i amser rhydd dwi’n gwneud nifer o bethau, dwi’n chwarae pêl-droed i’r dîm lleol fel gôlgeidwad ac yn chwarae 6 pob ochr pob dyd Mercher. Dwi’n hoff iawn o ddarllen llyfra [...]
2017-07-19 09:51:27

Siop a Siarad
Er gwybodaeth, ni fydd yna sesiwn 'Siop a Siarad' ar Ebrill 15fed oherwydd gwyliau'r Pasg.Byddem yn dychwelyd ar ddydd Sadwrn, Ebrill 22ain.For your information, there won't be a session on the 15th of April due to the Easter holidays.We will return on Saturday, 22nd April. [...]
2017-04-10 10:37:51

Gweithdy Cwmni Drama Tin Shed Theatre  Workshop
HYn ystod gwyliau'r Pasg cynhaliwyd weithdy drama gyda Chwmni Tin Shed. Cafodd y plant amser ardderchog yn ail-greu storïau cyfarwydd mewn darnau byr o ddrama.Dyma fideo o ambell i berfformiad! Mwynhewch!During the Easter Holidays, a theatre workshop was held by Tin Shed Theatre company to recreate familiar stories through short drama pieces.Here's a few videos of the performances! Enjoy! [...]
2016-04-01 01:06:30

Sbort a Sbri Pasg / Easter
Bydd wythnos gyfan o weithgareddau yn digwydd yn ein Clwb Gwyliau yr Wythnos nesaf yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud yn fawr o'r cyfle i gael hwyl yn y Gymraeg yn ystod y gwyliau!Bydd Angharad, Chloe ac Ellie yno i'ch diddanu!I archebu lle cofiwch ddanfon neges at 07970 304219 i sichrau eich lle!There wll be a full week of activities next week in our Holidau Club at Ysgol Gymraeg Ifor Hael so make sure that you make the most of the opportunity to have fun in Wel [...]
2016-03-24 22:39:33

Siop a Siarad
Bob bore Sadwrn mae cyfle i ddod i ymarfer eich Cymraeg ac i brynu llyfrau ac anrhegion Cymraeg yn y Cwtsh yn ardal yr Handpost yng Nghasnewydd.Mae Siop chwim Dalen Newydd yno bob Sadwrn gyda danteithion i'r darllenwyr yn eich plith. Mae gemau ac anrhegion ac wrth gwrs cardiau cyfarch Cymraeg yn addas at bob achlysur!Mae croeso i bawb o bob oed i ddod am baned a sgwrs!Os ydych yn fodlon gwirfoddoli i gynorthywo yna cysylltwch â ni am faynlion!Every Saturday morning there is an opportunity [...]
2015-05-16 20:58:52

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
2018-07-21T07:11:03+0000
Linc

Llun
http://www.meithrin.cymru/swyddi/ Mae Mudiad Meithrin yn edrych am Swyddog Cymraeg i Blant i Sir Fynwy a Swyddog Ti a Fi Teithiol i Gasnewydd a Thorfaen.
2018-07-21T06:20:29+0000
Linc

Llun
Swydd gyda Dechrau’n Deg Casnewydd. 35 awr yr wythnos. Rhanwch os gwelwch yn dda. Flying Start job, Newport (Welsh speaker needed). 35hrs per week. Please share https://jobs-newport.onewales.com/nccitlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=5993378xcF&WVID=32373800AE&LANG=USA
2018-07-21T06:16:07+0000
Linc

Llun
2018-07-20T17:28:52+0000
Linc

Llun
Gweithdy clocsio yn Theatr Glan yr Afon Dydd Sul 1-3yp Clog dancing fun and workshop at Riverfront Sunday 1-3pm Cyngor Dinas Casnewydd Newport City Council
2018-07-20T17:10:02+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
micasnewydd