Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Llywodraeth Cymru -

http://cymraeg.llyw.cymru/?lang=cy

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Y Gymraeg

Aled Roberts i ddatblygu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg
Rhaid i'r cynlluniau osod targedau heriol ar gyfer datblygu addysg Gymraeg yn eu hardaloedd.
2018-02-13 10:23:59

Dydd Miwsig Cymru yn agos at galon y Gweinidog
Dydd Miwsig Cymru yn agos at galon y Gweinidog
2018-02-08 09:52:43

Cynllun sabothol yn cyfrannu at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg
Heddiw, bu Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan yn ymweld â Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
2018-02-02 17:00:00

Prosiect i roi llais i siaradwyr Cymraeg sy'n dioddef o ganser y llwnc
Mae'r prosiect Lleisiwr yn gyfrifol am ddatblygu technoleg sy'n creu lleisiau synthetig personol i siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu gallu i siarad oherwydd clefydau fel canser y llwnc.
2018-01-31 09:31:00

Croeso i Gymru – Croeso i’r Gymraeg
Codi ymwybyddiaeth am y Gymraeg a byw bywyd mewn gwlad ddwyieithog – dyna fwriad y Llyfryn Croeso newydd sy’n cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg heddiw yng Nghanolfan Iaith Moelfre ar Ynys Môn.
2018-01-29 09:31:27

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
2018-02-21T21:58:42+0000
Linc

Llun
Dyma sut mae darogan testun yn y Gymraeg ar ffonau a thabledi Android. How to install and use predictive text in Welsh/Cymraeg on Android phones and tablets. #PethauBychain #Cymraeg http://ow.ly/TMs630itR3l
2018-02-21T07:10:07+0000
Linc

Llun
Be am osod iaith dy Facebook i'r Gymraeg Why not have a go at using your Facebook in Welsh. #PethauBychain #Cymraeg http://ow.ly/mGnH30itSkE
2018-02-19T11:20:13+0000
Linc

Llun
Rhys Ifans on his ‘moment of epiphany’ when Welsh language music changed his life forever. The acting star on punk gigs, his stint in Super Furry Animals, his lost album and his new music play.
2018-02-17T13:00:43+0000
Linc

Llun
Ap yr Wythnos - Radio Cymru 2 Wedi colli eitem ar Dydd Miwsig Cymru? Mae modd gwrando eto gydag ap iPlayer Radio! http://cymraeg.gov.wales/Mwy/index/ApyrWythnos-Radio2Cymru?lang=cy … App of the Week - Radio Cymru 2 Missed an item on Dydd Miwsig Cymru? Listen to it on iPlayer Radio! http://cymraeg.gov.wales/Mwy/index/ApyrWythnos-Radio2Cymru?lang=en …
2018-02-17T11:02:17+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
Cymraeg