Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Llywodraeth Cymru -

http://cymraeg.llyw.cymru/?lang=cy

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Y Gymraeg

Cyllid ychwanegol i gynorthwyo Mudiad Meithrin i gyfrannu at sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg
Bydd y sefydliad yn cael £3.031 miliwn y flwyddyn am y ddwy flwyddyn ariannol nesaf.
2018-04-16 14:23:11

Dros £4 miliwn i hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg
Mae £4.2 miliwn wedi’i ddyfarnu i 77 o sefydliadau i hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan.
2018-04-03 16:06:00

£2.5m i helpu oedolion i ddysgu Cymraeg yn y gweithle
Mae £2.5 miliwn wedi’i neilltuo i helpu oedolion i ddysgu Cymraeg yn y gweithle yn ôl cyhoeddiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, heddiw.
2018-03-19 17:06:00

Cymeradwyo Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg pymtheg Awdurdod Lleol
Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, wedi cymeradwyo cynlluniau pymtheg o awdurdodau lleol i wella darpariaeth addysg Gymraeg.
2018-03-16 17:06:00

Y Gweinidog yn croesawu newyddion da ynghylch pasbortau Cymraeg
Croesawodd y Gweinidog hefyd y newyddion y bydd ceisiadau ar-lein am basbortau yn Gymraeg ar gael cyn hir.
2018-03-12 17:06:07

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
2018-04-19T12:50:12+0000
Linc

Llun
CYFLE I DDAU FYFYRIWR ENNILL YSGOLORIAETH WILLIAM SALESBURY GWERTH £5,000 A CHANCE FOR TWO STUDENTS TO WIN THE WILLIAM SALESBURY SCHOLARSHIP WORTH £5,000 @colegcymraeg colegcymraeg.ac.uk/cy/amdanomni/n…
2018-04-16T15:44:12+0000
Linc

Llun
‪Ni ar @instagram ‬ ‪We are on @instagram ‬ ‪⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️‬ ‪Cymraeg_‬
2018-04-16T09:14:11+0000
Linc

Llun
‪Swydd newydd : Swyddog y wasg ‬ ‪Dyddiad cau heddiw‬ ‪https://cymru-wales.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/4280-Swyddog-y-Wasg-Sgiliau-yn-y-Gymraeg-yn-angenrheidiol/cy‬
2018-04-16T08:21:38+0000
Linc

Llun
‪Swydd newydd : Rheolwr Llinell Gymorth y Gymraeg ‬ ‪https://cymru-wales.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/4169-Rheolwr-Llinell-Cymorth-y-Iaith-Gymraeg/cy‬
2018-04-16T08:18:34+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
Cymraeg