Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Cered -

http://cered.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Cered

Hwyl yr Haf ’18
Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi lansio Hwyl yr Haf 2018 sef canllaw llawn gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng ngogledd Ceredigion, yn dilyn llwyddiant prosiect peilot Hwyl yr Haf yn ystod gwyliau haf 2017. Cliciwch y ddolen yma i ddarganfod Hwyl yr Haf 2018: https://www.yumpu.com/en/document/view/60981512/hwyl-yr-haf-2018 Mae rhaglen eleni yn cynnwys […]
2018-07-12 15:07:59

Cefnogi’r Gymraeg mewn busnes yn sir Ceredigion
Mae prosiect newydd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion sy’n cefnogi busnesau a mudiadau yng Ngheredigion i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithle, ac yn hybu buddion darparu gwasanaethau Cymraeg i fentrau ac i weithwyr. Yn dilyn cais llwyddiannus drwy Cynnal y Cardi a derbyn cymorth trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu […]
2017-12-13 12:02:06

Darparu cyfleoedd i ddysgu am godio
Ar 14 Tachwedd 2017 cyhoeddwyd gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, bod grant Cymraeg 2050 wedi’i ddyfarnu i brosiect Cered: Menter Iaith Ceredigion sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg. Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn […]
2017-12-13 11:32:05

Dathlu arweinwyr newydd y dyfodol
Cynhaliwyd dathliad yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol ar nos Iau, 22ain Mehefin 2017. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr cyntaf y cwrs yng nghwmni’r gwesteion arbennig yng Ngwesty’r Plu yn Aberaeron. Roedd hefyd cyfle i fwynhau perfformiad gan grŵp Iwcalili Ysgol Henry Richard – Y Pic-Tôns! Sefydlwyd yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn sir […]
2017-07-04 10:37:07

Hwyl yr Haf
Hwyl yr Haf – creu amserlen o weithgareddau Cymraeg i blant a phobl ifanc yn ardal Aberystwyth Bydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn lansio Hwyl yr Haf yn ystod Diwrnod Chwaraeon yr Urdd ar gaeau Ysgol Penweddig, Aberystwyth ar ddydd Iau, Mehefin 29ain 2017. Canllaw yw Hwyl yr Haf ar gyfer darganfod pob math o […]
2017-07-04 10:21:29

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Heno!!!!! Tonight!!!!! Gig - Castell Aberteifi Castle Castell Aberteifi - Cardigan Castle, Theatr Mwldan, Cymraeg, Mentrau Iaith Tocynnau/ tickets - http://www.mwldan.co.uk/whatson/live-tm-tm-byw/huw-stephens-yn-cyflwyno-presents#.W1LRDNHTWhA
2018-07-21T06:23:33+0000
Linc

Llun
Llongyfarchiadau i Aber Food Surplus am gael tystysgrif efydd y Siarter Iaith! Dyma Heather a Chris o’r cwmni.... Congratulations to Aber Food Surplus for achieving a bronze certificate from the Language Charter. Here is Heather and Chris from the company....
2018-07-19T10:38:08+0000
Linc

Llun
Llongyfarchiadau i siop gemwaith David Evans o Aberteifi sydd wedi derbyn tystysgrif aur y Siarter Iaith! Congratulations to David Evans jewellers from Cardigan who have recieved the Language Certificate’s gold certificate !
2018-07-19T07:18:26+0000
Linc

Llun
Llongyfarchiadau i Gwmni Delwyn Griffiths cyf. o Aberteifi sydd wedi erbyn tystysgrif aur y Siartr Iaith! Congratulations to Delwyn Griffiths cyf. from Cardigan who have recieved the Language Charter’s gold certificate!
2018-07-19T06:48:10+0000
Linc

Llun
Sesiwn cyfryngau cymdeithasol wedi dechrau...... Social media session just begun.....
2018-07-18T16:47:45+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MICered