Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Cered -

http://cered.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Cered

Cefnogi’r Gymraeg mewn busnes yn sir Ceredigion
Mae prosiect newydd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion sy’n cefnogi busnesau a mudiadau yng Ngheredigion i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithle, ac yn hybu buddion darparu gwasanaethau Cymraeg i fentrau ac i weithwyr. Yn dilyn cais llwyddiannus drwy Cynnal y Cardi a derbyn cymorth trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu […]
2017-12-13 12:02:06

Darparu cyfleoedd i ddysgu am godio
Ar 14 Tachwedd 2017 cyhoeddwyd gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, bod grant Cymraeg 2050 wedi’i ddyfarnu i brosiect Cered: Menter Iaith Ceredigion sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg. Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn […]
2017-12-13 11:32:05

Dathlu arweinwyr newydd y dyfodol
Cynhaliwyd dathliad yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol ar nos Iau, 22ain Mehefin 2017. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr cyntaf y cwrs yng nghwmni’r gwesteion arbennig yng Ngwesty’r Plu yn Aberaeron. Roedd hefyd cyfle i fwynhau perfformiad gan grŵp Iwcalili Ysgol Henry Richard – Y Pic-Tôns! Sefydlwyd yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn sir […]
2017-07-04 10:37:07

Hwyl yr Haf
Hwyl yr Haf – creu amserlen o weithgareddau Cymraeg i blant a phobl ifanc yn ardal Aberystwyth Bydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn lansio Hwyl yr Haf yn ystod Diwrnod Chwaraeon yr Urdd ar gaeau Ysgol Penweddig, Aberystwyth ar ddydd Iau, Mehefin 29ain 2017. Canllaw yw Hwyl yr Haf ar gyfer darganfod pob math o […]
2017-07-04 10:21:29

Cystadleuaeth Minecraft Cered yn gosod her i ddisgyblion Ceredigion
Disgyblion Ysgol y Dderi ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft 2017 Cered – Menter Iaith Ceredigion. Mae Minecraft yn ffenomenon sy’n cael ei fwynhau gan dros 100 miliwn o bobl dros y byd – ac mae’r meddalwedd ar gael yn y Gymraeg. Lansiwyd cystadleuaeth Minecraft gan Cered ar gyfer disgyblion Ceredigion rhwng 10-14 oed. Dywedodd […]
2017-07-04 10:10:02

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Mae Rhaglen Haf y Llyfrgell Genedlaethol wedi ei lansio ac mae yna lwyth o ddigwyddiadau Cymraeg i bob oed ar y ffordd gan gynnwys gig Elin Fflur, Cynhadledd Cwlwm Celtaidd a gweithgareddau teuluol fel Iwcs a Hwyl gyda ni. A siarad am rhaglenni haf... fe fydd rhaglen Hwyl yr Haf Cered a'n ffrindiau gwych yn ardal Aberystwyth ar y ffordd mewn pryd i'r gwyliau ysgol. // The National Library or Wales' summer programme is here and it includes a number of Welsh language events for all ages including a gig by Elin Fflur, the Cwlwm Celtaidd Conference and some family activities such as Iwcs a Hwyl with us. English version here: https://www.library.wales/fileadmin/fileadmin/docs_gwefan/ymweld_a_ni/digwyddiadau/NLW_Event_Programme_SUMMER_2018.pdf And talking about summer programmes... Hwyl yr Haf which is Cered's summer programme created in partnership with our friends in the Aberystwyth area will be with you in time for the summer holidays.
2018-04-19T11:33:06+0000
Linc

Llun
O waw mae Mellt yn dda... ac maen nhw’n Gardis... ac maen nhw’n chwarae yn y Bandstand nos Wener am 6. Gig addas i’r teulu felly dewch yn llu! Mellt are so good and they’re one of ours here in Ceredigion. Come over to the Bandstand at 6.00 on Friday night to see them launch their EP. It’s a family friendly gig so come on down!
2018-04-18T21:33:26+0000
Linc

Llun
2018-04-18T17:27:29+0000
Linc

Llun
Beth gwell yn y tywydd ffein ‘ma na bach o Iwcs a Hwyl gyda Chlwb Ieuenctid Aberaeron. Diolch am y croeso! What’s better on such a sunny afternoon than some Iwcs a Hwyl with Aberaeron Youth Club. Thanks for the welcome!
2018-04-18T17:21:05+0000
Linc

Llun
Dros 28,000 o bobl di wotsho hwn ar Youtube... Over 28,000 views on Youtube... @Gwenno #tirhamor
2018-04-17T05:25:30+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MICered