Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Tafwyl -

http://tafwyl.org/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Tafwyl

Tafwyl 2018…the best yet!
Tafwyl has proved to be another huge success for Menter Caeryddd, with nearly 40,000 people enjoying the festival in the Castle and the fringe events this year. Cardiff Castle was jam packed Saturday afternoon and the event had to operate a one-in-one out policy – a definite sign of the popularity and success of the […]
2018-07-03 15:46:34

Tafwyl 2018…y gorau eto!
Mae Tafwyl yn mynd o nerth i nerth, ac yn llwyddiant ysgubol i Fenter Caerdydd eleni eto, gyda’n agos i 40,000 o bobl yn mwynhau yr ŵyl yn y Castell a’r digwyddiadau wythnos ffrinj. Roedd Castell Caerdydd yn orlawn am gyfnodau prynhawn Sadwrn, a bu rhaid gweithredu trefn un mewn un allan – arwydd pendant […]
2018-07-03 15:05:17

Who is Efa Lois?
Efa Lois, originally from Aberystwyth is the amazing talented artist behind all of Tafwyl’s illustrations this year. She is about to start her 6th year (of 7!) studying Architecture at The University of Liverpool. We are thrilled she agreed to work with us to develop Tafwyl’s new look for 2018! And we wish her all […]
2018-06-25 10:45:41

Pwy yw Efa Lois?
Efa Lois yw’r artist arbennig sydd yn gyfrifol am ddyluniai Tafwyl eleni. Yn wreiddiol o Aberystwyth mae Efa yn fyfyrwraig Pensaernïaeth ar fin cychwyn ei chweched flwyddyn o gwrs saith mlynedd ym Mhrifysgol Lerpwl. Rydym yn hynod o falch fod Efa yn rhan o Tafwyl eleni ac rydym yn awyddus iawn i bawb gael gwybod […]
2018-06-25 10:35:35

Taff Trail it to Tafwyl!
Come to Tafwyl on your bike! Haven’t got a bike? No problem! We’ve teamed up with nextbike to give Tafwyl visitors a 60 minute free ride! Operating out of 112 cities across four continents, nextbike is one of the world’s best loved bikeshare providers. Having only launched in March, the Cardiff scheme has already become […]
2018-06-21 12:20:37

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Pythefnos i heddiw bydd ein sesiwn gyntaf ar Lwyfan y Llannerch yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru! Bydd Lowri Haf Cooke yn cadeirio sesiwn ar sîn bwytai Caerdydd yng nghwmni blogwyr bwyd y ddinas. Yna, ar ddydd Sadwrn olaf #steddfod2018 bydd Cardiff Gin Club yn cyflwyno Ffansi Jinsan ? - Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd Dewch draw! Y ddau sesiwn am ddim! 🍹
2018-07-21T08:12:00+0000
Linc

Llun
TAFWYL 2018 🎥 Orchard Media and Events Group // Orchard Entertainment #tafwyl18
2018-07-17T15:29:20+0000
Linc

Llun
Cofiwch lenwi holiadur gwerthuso #tafwyl18 pan mae dau funud gennych chi! Remember to fill in our evaluation survey when you have two minutes! https://www.surveymonkey.co.uk/r/TAFWYL18
2018-07-09T11:11:00+0000
Linc

Llun
GWERTHUSO TAFWYL 2018 // EVALUATING TAFWYL 2018 Wnaethoch chi ddod i #tafwyl18? Beth wnaethoch chi ei fwynhau? Sut byddai modd gwella’r digwyddiad? Plîs allwch chi lenwi’r holiadur yma am eich profiadau yn yr ŵyl eleni! Did you attend Tafwyl at Cardiff Castle / Castell Caerdydd? What did you enjoy? How could the event be improved? Please take two minutes to complete this questionnaire about your experiences!
2018-07-05T07:51:00+0000
Linc

Llun
2018-07-04T19:18:23+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
Tafwyl