Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Tafwyl -

http://tafwyl.org/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Tafwyl

Tafwyl yw Gŵyl Orau Caerdydd!
  Daeth Tafwyl i’r brig yng nghategori Gŵyl Orau Caerdydd yng Ngwobrau Cerddoriaeth Caerdydd yn ddiweddar. Yn yr un categori a Gŵyl Eradication, The Future Is Female, Gŵyl Hub a Gŵyl Sŵn – Tafwyl ddaeth i’r brig diolch i bleidlais gyhoeddus. Sefydlwyd Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd i ddathlu talent gerddorol y ddinas trwy wobrwyo llwyddiannau sefydliadau […]
2018-04-10 10:30:15

Hyll
Mae Hyll yma i gael amser da gyda’u swn hwyliog, ifanc a bachog. Anodd yw peidio canu a dawnsio i’w rhyddmau di-ri o pop-punk i slacker-rock. Hawdd yw gweld eu bod wedi cael eu dylanwadu’n gryf gan amryw eang o fandiau; o Electric Six a Gorky’s Zygotic Mynci, i Mac Demarco a Car Seat Headrest. […]
2018-03-15 11:46:35

Los Blancos
Mae Los Blancos yn fand o Gaerfyrddin, sy’n chwarae cerddoriaeth lo-fi slacker rock. Maent wedi eu dylanwadu gan gan fandiau fel Pavement, Pixies, Brian Jonestown Massacre, Wavves a Mac De Marco. Mae’r band wedi bod yn gigio yn rheolaidd, ac wedi rhyddhau 3 sengl dros y flwyddyn diwethaf ar y label Libertino o Gaerfyrddin.
2018-03-15 11:43:38

Bethany Celyn
Cantores-gyfansoddwraig ydi Beth Celyn sydd newydd ryddhau ei debut EP ‘Troi’ dan y label Sbrigyn Ymborth sy’n cynnwys y gân Ti’n Fy Nhroi i Mlaen a oedd yn drac yr wythnos ar BBC Radio Cymru. Mae ei cherddoriaeth yn frith o ddylanwadau gwerin ac indie ac wedi ennyn clod ar y radio a gan adolygwyr. […]
2018-03-15 11:41:45

Eady Crawford
Mae Eadyth yn artist electronig dwyieithog enaid-R&B o Ferthyr. Fe wnaeth Eadyth cystadlu yn Can i Gymru 2017; a ennill trydydd wobr yn y cystadleuaeth Brwydr y bandiau 2017 yn yr Eisteddfod Genedlaethol ynys môn. Eleni mae Eadyth wedi cyflawni llawer yn barod, ac rydym yn edrych ‘mlaen mas draw gweld hi nol yn Tafwyl […]
2018-03-15 11:37:55

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
2018-04-16T15:33:05+0000
Linc

Llun
HEI, NI 'DI ENNILL GWOBR GŴYL ORAU CAERDYDD! Da 'de! Diolch o galon i bawb am bleidleisio, a diolch yn fawr am drefnu noson wych Cardiff Music Awards 🎶 In case you missed our exciting news while you were busy eating chocolate over the weekend....WE WON BEST FESTIVAL AT THE CARDIFF MUSIC AWARDS! Huge thanks to everyone who voted for us, we're chuffed! 💛
2018-04-03T11:11:40+0000
Linc

Llun
Wawawiwa! 'Da chi 'di gweld line up #Tafwyl18?! Pwy 'da chi'n edrych 'mlaen at weld? Did you see our line up announcement last week? Check out this full list, it's pretty amazing! Who are you excited to see?
2018-03-26T19:23:00+0000
Linc

Llun
LINE-UP #tafwyl18 !! #100diwrnodifynd #100daystogo
2018-03-22T10:00:00+0000
Linc

Llun
2018-03-08T10:08:49+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
Tafwyl