Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Bro Morgannwg -

http://menterbromorgannwg.org/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Bro Morgannwg

Wâc Welis – Mawrth 2017
Taith natur dan arweiniad Jén Dafis. Dewch i ddysgu mwy am fyd natur trwy hwyl, a chofiwch eich welis! Gweithgaredd i’r teulu cyfan, ac wedi’i anelu yn benodol at blant 0 – 5 mlwydd oed. Dydd Sadwrn 25ain o Fawrth | 10-11.30am | Cwrdd ym maes parcio traeth Llanilltud Fawr     £3.50 y plentyn
2017-02-07 16:36:36

CLWB ATHLETAU
Clwb Athletau i blant Bl.1-4   Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Mabli: mabliwilliams@urdd.org (029) 20635674 07500 607409   Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Bro Morgannwg
2017-01-11 16:21:53

CLWB NOFIO HEBRON HALL
Gwersi nofio i blant Dosbarth Derbyn – Bl.6   Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Liam: liamhiggins@urdd.org (029) 20635674 07976 003344   Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Bro Morgannwg
2017-01-11 16:18:12

CLWB NOFIO PENARTH
Gwersi nofio i blant Dosbarth Derbyn – Bl.6 Amser: 8 – 10.30am (sesiynau ½ awr yr un)   Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Liam: liamhiggins@urdd.org (029) 20635674 07976 003344   Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Bro Morgannwg
2017-01-11 16:14:35

CLWB NOFIO Y BARRI
Gwersi nofio i blant Dosbarth Derbyn – Bl.6 Amser: 4 – 6.45pm (sesiynau ½ awr yr un)   Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â Liam: liamhiggins@urdd.org (029) 20635674 07976 003344   Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Bro Morgannwg
2017-01-11 16:13:23

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Welsh-medium full day childcare (8.30am-5.30pm) for children in primary education in the Vale - held at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg for the first 4 weeks of the summer holidays. A full timetable of workshops and trips every week, and for only £22 a day! Book online here: http://bit.ly/Holiday--Carescheme
2018-07-18T18:55:53+0000
Linc

Llun
Gofal diwrnod llawn (8.30am-5.30pm) cyfrwng Cymraeg i blant oed cynradd - yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg am 4 wythnos cyntaf y gwyliau haf. Amserlen llawn dop o weithdai a thripiau bob wythnos, am £22 y dydd yn unig! Archebwch yma: http://bit.ly/Cynllun--Gofal
2018-07-18T18:53:47+0000
Linc

Llun
** TOMORROW! 10-11.30am ** 🌞🐚🔍 Join us for a lovely morning on Llantwit Major beach learning about nature and wildlife. The activity is held in Welsh in terms of communication with the children, but there is a warm welcome to non-Welsh speaking parents/guardians! Book online: http://bit.ly/welly-walk-july Cymraeg i blant : Cymraeg for kids Cymraeg i Blant Bro Morgannwg Mudiad Meithrin Vale Family Information Service
2018-07-13T10:26:13+0000
Linc

Llun
** FORY! 10-11.30am ** 🌞🐚🔍 Ymunwch â ni ar draeth Llanilltud Fawr am fore braf yn dysgu am fyd natur a chreaduriaid y môr. Gweithgaredd sy'n addas i'r teulu cyfan ond wedi'i anelu at blant 2-5 oed. Cofrestrwch ar-lein: http://bit.ly/wac-welis-gorffennaf Cymraeg i blant : Cymraeg for kids Cymraeg i Blant Bro Morgannwg Mudiad Meithrin Vale Family Information Service
2018-07-13T10:19:30+0000
Linc

Llun
SUMMER CARESCHEME 4 fun-filled weeks of workshops and trips! Book online here: http://bit.ly/Holiday--Carescheme
2018-07-12T14:35:41+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MIBroMorgannwg