Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Bro Ogwr -

http://www.menterbroogwr.org/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Bro Ogwr

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno ‘BRECSHIT’ – sioe glybiau newydd sbon
Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn dilyn canlyniad y bleidlais Brexit mae Doris druan wedi gorfod arall-gyfeirio. Bellach mae hi’n rhedeg clinig therapiwtig a hafan I bobl gyda bob math o broblemau. A fydd rhedeg busnes o’r fath yn cadw’r blaidd o’r drws? A fydd Doris yn llwyddo mwy »
2018-04-10 12:24:20

GALWAD SGRIPT – DRAMA – ar gyfer S4C ac BBC Cymru
Cyfle cyffrous i hyfforddi sgriptwyr newydd. Rydym yn gwahodd sgripwyr ffilm fer i gymryd rhan yng nghynllun hyfforddi It’s My Shout 2018. Yn yr ugain mlynedd diwethaf mae It’s My Shout wedi cynhyrchu ffilmiau o safon sydd wedi ennill ffilmiau Bafta Cymru, drwy gydweithio gyda’n partneriaid BBC Cymru Wales a S4C. Bydd y sgriptwyr yn mwy »
2018-04-10 12:20:08

It’s My Shout / BBC Cymru Wales / S4C: Ffilmiau byr – Haf 2018 – Galw am gyfarwyddwyr
  Mae It’s My Shout yn chwilio am gyfarwyddwyr newydd i gyfarwyddo ffilmiau fydd yn ymddangos ar BBC Cymru Wales ac S4C yn ystod mis Hydref 2018. Rydym yn chwilio am GYFARWYDDWYR sydd: • â gwybodaeth a dealltwriaeth am brosesau creu ffilm • yn gallu gweithio mewn tîm ac yn barod i ddatblygu gweledigaeth y mwy »
2018-04-10 12:18:01

Cwblhewch ein holiadur Gweithgareddau a Digwyddiadau Cymraeg!
Loading…
2018-03-21 12:11:22

HYSBYSEB SWYDD
Manylion y swydd Teitl y swydd: Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Cyfeirnod y swydd: 08804 Dyddiad cyhoeddi: 15/3/2018 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28/3/18 Categori’r swydd/math o swydd: Swyddi Gwag (Heblaw Ysgolion) Disgrifiad swydd: Hysbyseb Swydd Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaethol Cynorthwyydd Adnoddau Dynol GBP 19,430 – GBP 20,138 y flwyddyn 37 awr yr wythnos Fel aelod mwy »
2018-03-20 13:12:48

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Ein grŵp newydd #CamYmlaen ym Mharc Slip heddiw yn edrych am wahanol mathau o bili-palod | Our new #CamYmlaen group in Parc Slip looking for different kinds of butterflies #bydnatur #nature #cerdded #walking #awyriach #freshair
2018-07-20T15:14:12+0000
Linc

Llun
#OgiOgiOgwr2018 'Dyn ni eisiau eich adborth | We want your feedback -
2018-07-20T11:15:26+0000
Linc

Llun
Diolch yn fawr i bawb oedd wedi cefnogi a mynychu Ogi Ogi Ogwr 2018 - ein gŵyl fach Gymraeg yn y sioe. Os allwch chi sbario ychydig o amser yn llenwi'r holiadur yma, byddem yn ddiolchgar dros ben. Bydd eich barn chi'n helpu ni i gynllunio am y dyfodol. Thank you very much to all those who supported and attended Ogi Ogi Ogwr 2018 - our little Welsh festival in the show. If you could spare a little of your time and complete this questionnaire, we would be very grateful. Your opinions will help us as we plan for the future. #OgiOgiOgwr18
2018-07-17T13:30:59+0000
Linc

Llun
2018-07-15T20:21:18+0000
Linc

Llun
Diolch o galon i bawb oedd wedi perfformio, cael stondin, gwirfoddoli a chefnogi ein gŵyl #OgiOgiOgwr18 yn Sioe Pen-y-bont eleni. Diolch hefyd i drefnwyr y sioe am ein croesawu ni unwaith eto. Cawson ni ddiwrnod bendigedig yn yr haul ym Mhencoed. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau cymaint â ni! Thank you very much to everyone who performed, had a stall, volunteered and supported our #OgiOgiOgwr18 festival at Bridgend Show this year. Thank you to the show's organisers for welcoming us once again. We had a fabulous day in the sun in Pencoed. We hope you enjoyed as much as us! #Cymraeg Mentrau Iaith
2018-07-15T08:22:00+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
menterbroogwr