Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Bro Ogwr -

http://www.menterbroogwr.org/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Bro Ogwr

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno ‘BRECSHIT’ – sioe glybiau newydd sbon
Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn dilyn canlyniad y bleidlais Brexit mae Doris druan wedi gorfod arall-gyfeirio. Bellach mae hi’n rhedeg clinig therapiwtig a hafan I bobl gyda bob math o broblemau. A fydd rhedeg busnes o’r fath yn cadw’r blaidd o’r drws? A fydd Doris yn llwyddo mwy »
2018-04-10 12:24:20

GALWAD SGRIPT – DRAMA – ar gyfer S4C ac BBC Cymru
Cyfle cyffrous i hyfforddi sgriptwyr newydd. Rydym yn gwahodd sgripwyr ffilm fer i gymryd rhan yng nghynllun hyfforddi It’s My Shout 2018. Yn yr ugain mlynedd diwethaf mae It’s My Shout wedi cynhyrchu ffilmiau o safon sydd wedi ennill ffilmiau Bafta Cymru, drwy gydweithio gyda’n partneriaid BBC Cymru Wales a S4C. Bydd y sgriptwyr yn mwy »
2018-04-10 12:20:08

It’s My Shout / BBC Cymru Wales / S4C: Ffilmiau byr – Haf 2018 – Galw am gyfarwyddwyr
  Mae It’s My Shout yn chwilio am gyfarwyddwyr newydd i gyfarwyddo ffilmiau fydd yn ymddangos ar BBC Cymru Wales ac S4C yn ystod mis Hydref 2018. Rydym yn chwilio am GYFARWYDDWYR sydd: • â gwybodaeth a dealltwriaeth am brosesau creu ffilm • yn gallu gweithio mewn tîm ac yn barod i ddatblygu gweledigaeth y mwy »
2018-04-10 12:18:01

Cwblhewch ein holiadur Gweithgareddau a Digwyddiadau Cymraeg!
Loading…
2018-03-21 12:11:22

HYSBYSEB SWYDD
Manylion y swydd Teitl y swydd: Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Cyfeirnod y swydd: 08804 Dyddiad cyhoeddi: 15/3/2018 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28/3/18 Categori’r swydd/math o swydd: Swyddi Gwag (Heblaw Ysgolion) Disgrifiad swydd: Hysbyseb Swydd Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaethol Cynorthwyydd Adnoddau Dynol GBP 19,430 – GBP 20,138 y flwyddyn 37 awr yr wythnos Fel aelod mwy »
2018-03-20 13:12:48

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
2018-04-18T10:19:13+0000
Linc


2018-04-17T20:48:13+0000
Linc

Llun
‪Diolch #FforwmGofalCymru am y croeso cynnes heddiw. Thanks @careforumwales for the warm welcome today and for the opportunity to join @dianajpurnell in presenting the project #GofaluynGymraeg #CaringinWelsh we are working on with @FoxtroyHouse ‬ Mentrau Iaith Cymraeg
2018-04-17T15:24:09+0000
Linc

Llun
Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm Llongyfarchiadau Rhys ar dderbyn dy dystysgrif am wirfoddoli hyd at 50 awr yn brosiectau Menter Bro Ogwr. Diolch yn fawr iawn Millennium Volunteers Award Congratulations Rhys on receiving your certificate for volunteering up to 50 hours in Menter Bro Ogwr's projects. Thank you very much #Cymraeg Mentrau Iaith
2018-04-13T21:22:33+0000
Linc

'Dyn ni'n meddwl newid diwrnod ac amser Clwb Plant Porthcawl. Pryd 'dych chi'n meddwl sydd orau i gwrdd? We are thinking of changing our Porthcawl Kids Club meeting time. When do you think is best to meet?
2018-04-12T13:25:20+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
menterbroogwr