Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Merthyr Tudful -

http://www.merthyrtudful.com/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Merthyr Tudful

Gŵyl Solar 2017
Menter Iaith Merthyr Tudful GŴYL SOLAR! Dyma flas o be fydd yn digwydd yn ystod Gŵyl Solar! Mae mynediad yn y dydd yn rhad ac am ddim a thocynnau i’r gig gyda’r hwyr ar gael i’w harchebu am £6 (£4 consesiwn) o swyddfa docynnau Soar: 01685 722176
2017-07-04 12:46:31

Sul Siarad Merthyr Tudful

2016-05-19 13:53:07

Picnic Haf Peppa Pinc!
Dewch i fwynhau Picnic Haf gyda Peppa Pinc! Fydd picnic, celf a chrefft a lot o gemau hwylus gyda Peppa! 18 Mehefin, 2016 12:00 – 15:00 Canolfan Soar, Merthyr Tudful £5 y plentyn (Cadwch le drwy ffonio 01685 722176)
2016-05-19 11:17:15

Ymgyrch Y Bél – Pasio’r Bale dros Gymru
Mae Menter Iaith Merthyr a Chanolfan Soar yn cymryd rhan yn Ymgyrch Y Bél, Pasio’r Bale dros Gymru. Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth i Gymru yn yr Ewros, dewch draw i Ganolfan Soar a gofynnwch am arwyddo’r Bél!
2016-05-19 11:11:01

Diwrnod Hyfryd Sali Mali
Mae Sioe Sali Mali yn Theatr Soar nawr wedi GWERTHU MAS!  
2016-05-19 10:57:55

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
@ Caffi Soar, Merthyr Tudful, 20/7/18. Gwelwch chi 'na!
2018-06-15T15:54:57+0000
Linc

Oes unrhyw berson ar y tudalen yma sy'n gwybod os oes unrhyw ddigwyddiad yfory yn ystod y dydd i ddysgwyr neu i bobl i gymdeithasu trwy'r gyfryng y gymraeg yn yr ardal yma? Dw i'n byw yng Nghasnewydd ac mae car gyda fi, felly dw i'n gallu teithio 😎
2017-02-21T16:47:36+0000
Linc

Llun
Helo Menter Merthyr -- tybed gaf i anfon hwn atoch chi, a sgwn i wnewch chi ei rannu ymysg eich cydnabod, os gwelwch yn dda? Diolch! • Newydd ei gyhoeddi mae Anifeiliaid Bach y Fferm, ar gyfer babanod 18+ mis, yn y siopau nawr am £5.99 neu ar y we http://www.dalenllyfrau.com/anifeiliaid-bach-y-fferm.html. • Newly published for 18+ month tots is Anifeiliaid Bach y Fferm, available now for £5.99, in the shops or online at http://www.dalenllyfrau.com/anifeiliaid-bach-y-fferm.html. • Lluniau hyfryd, stori fendigedig, a digonedd i gadw dychymyg a bysedd plant bach yn brysur! Testun yn Gymraeg gydag 'isedeitlau' Saesneg, a fideos gyda llais dyn neu lais merch yn adrodd y stori, ac un arall gydag isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar y sgrin i helpu oedolion di-Gymraeg. • Beautiful illustrations, an enchanting story, and plenty to keep young imagination and busy little fingers happy. Written in Welsh with 'subtitles' in English. Videos too, with either male or female narration, plus a version with on-screen subtitles if you need help with the Welsh. https://youtu.be/7FCFMSdj-ew https://youtu.be/ZtRs5Fc4auM https://youtu.be/HlCSB2CfSnw
2016-08-03T18:38:27+0000
Linc

Llun
CYSTADLEUAETH/ COMPETITION Sosban fach yn berwi ar y tan! Sosban fawr yn ........ halwch lun atom a bydd y gorau yn ennill tocynnau i weld Scarlets v Leinster ar Hydref 16eg - Pan bydd Parc y Scarlets yn dathlu Shwmae Sumae gyda noson o hwyl i'r teulu yn dechrau am 5 yn y sgubor hyfforddi. Dewch draw Rhannwch a Rhowch gynnig arni! The sender of the best photo will win tickets for the Leinster Scarlets game on October 16th when the Scarlets will be celebrating Shwmae Sumae day with a free family event between 5-7 pm Give it a go and share!
2015-10-05T12:28:38+0000
Linc

Llun
Pwy ydi pobl ifanc Cymru heddiw? 1000 person, 100 cwestiwn, 1 holiadur - Tachwedd 17-21 ar S4C Who is Wales’ young people today? 1000 teenagers, 100 questions, 1 survey - November 17-21 on S4C
2014-11-10T12:18:02+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
MenterMerthyr