Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy -

http://menterbgtm.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Boreau Hwyl – Mehefin 2017

2017-06-06 08:47:16

Clwb Lego

2017-04-18 12:16:20

Boreau Hwyl Ebrill 2017 – Ysgol Y Fenni

2017-04-18 12:12:50

Siarter Iaith Ysgol Gymraeg Cwmbrân

2017-03-01 17:25:02

Siarter Iaith Ysgol Bryn Onnen

2017-03-01 17:23:39

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Mae Menter Iaith BGTM yn cyflwyno noson o gerddoriaeth ddwyieithog yng nghwmni’r gantores hynod o dalentog Bronwen Lewis. Bydd Bronwen yn perfformio nos Fercher nesaf (28ain o Chwefror) yn y Chepstow Castle Inn, Bridge Street, Cas-gwent. Bydd Bronwen yn perfformio detholiad o ganeuon newydd a thraddodiadol yn y Gymraeg – a rhai gydag elfennau Saesneg. Wedi ei hymddangosiad anhygoel ar raglen gerddoriaeth ‘The Voice’ ar y BBC mae Bronwen wedi datblygu repertoire eang o’r safon uchaf. Mae ei gallu i blethu'r gorau o gerddoriaeth Cymraeg a Saesneg gyda’i gilydd yn sicrhau bod ei pherfformiadau yn apelio at ac yn ysbrydoli dysgwyr a’r di-gymraeg yn ogystal â siaradwyr rhugl. Dyma gyfle i’r holl bobl yn ardal Cas-gwent a Chil-y-Coed sy’n cymryd balchder yn y Gymraeg i ddod at ei gilydd am noson o gerddoriaeth a chymdeithasu. Bydd y perfformiad yn dechrau am 7:30 pm a bydd MYNEDIAD AM DDIM. Menter Iaith BGTM presents an evening of bilingual music in the company of the incredibly talented Bronwen Lewis. Bronwen will perform next Wednesday night (28th of February) at the Chepstow Castle Inn, Bridge Street, Chepstow. Bronwen will perform a selection of new and traditional songs in Welsh and English. Following her incredible appearance on the BBC music programme ‘The Voice’ Bronwen has developed a wide repertoire of songs of the highest quality. Her unique ability to blend the best of Welsh and English music ensures that her performances appeal to and inspire learners and non-Welsh speakers, as well as those who are fluent. This is a wonderful opportunity for everyone in the Chepstow and Caldicot area who takes pride in the Welsh language to come together for an evening of music and socialising. The performance will begin at 7:30 pm and ENTRY IS FREE.
2018-02-21T20:18:15+0000
Linc

Llun
Clwb Brecwast Cas-gwent Bydd Clwb Brecwast Cas-gwent yn cwrdd ddydd Sadwrn Chwefror y 24ain rhwng 9:00 a 10:30 yn nhafarn y Bell Hanger (Wetherspoons) yng Nghas-gwent. Dyma gyfle i fwynhau brecwast hamddenol a chwrdd â rhai o siaradwyr Cymraeg yr ardal. Mae croeso cynnes i siaradwyr rhugl a dysgwyr fel ei gilydd. Dewch i ymarfer eich Cymraeg a gwneud ffrindiau newydd! Chepstow Breakfast Club The Chepstow Breakfast Club will meet on Saturday the 24th of February between 9:00 and 10:30 in the Bell Hanger pub (Wetherspoons) in Chepstow. This is an opportunity to enjoy a leisurely breakfast and meet some of the area's Welsh speakers. There will be a warm welcome for fluent speakers and learners alike. Come and practice your Cymraeg and make new friends!
2018-02-21T19:18:07+0000
Linc

Llun
Dewch i lawr i neuadd Glen Llwyd, Sgwar Hollybush (10-12yb) a neuadd Egwlys Hilda Sant, Griffithstown (1-3yp) yfory i ymuno â'r hwyl a sbri #hannertymor #cymraeg
2018-02-21T16:52:37+0000
Linc

Llun
Dewch I gael hwyl a sbri
2018-02-20T13:01:01+0000
Linc

Llun
Hwyl a sbri yn Clwb Carco Bryn Onnen
2018-02-15T16:35:26+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
menterbgtm1