Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith M๔n
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy -

http://menterbgtm.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Boreau Hwyl โ€“ Mehefin 2017

2017-06-06 08:47:16

Clwb Lego

2017-04-18 12:16:20

Boreau Hwyl Ebrill 2017 โ€“ Ysgol Y Fenni

2017-04-18 12:12:50

Siarter Iaith Ysgol Gymraeg Cwmbrรขn

2017-03-01 17:25:02

Siarter Iaith Ysgol Bryn Onnen

2017-03-01 17:23:39

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Ydych chi'n byw ym Mlaenau Gwent ac eisiau i'ch plant siarad Cymraeg? Rhowch dechrau da iddynt drwy fynd i Gylch Ti a Fi Tredegar pob dydd Gwener! Do you live in Blaenau Gwent? Do you want your children to speak Welsh? Give them a great start by taking them to Cylch Ti a Fi playgroup in Tredegar every Friday.
2018-07-20T13:33:18+0000
Linc

Llongyfarchiadau i Ysgol Gwynllyw a chast Dal Sownd. Dylech fod yn falch iawn am berfformiad hollol ffab! Hyfryd gweld staff a disgyblion yn cydweithio ac yn dangos sut mae mwynhau'r iaith tu fas i'r dosbarth. Roeddech chi'n wych!
2018-07-20T08:44:51+0000
Linc

Llun
Ydych chi'n edrych am weithgareddau i gadw'r plant yn hapus dros y gwyliau? Mae Menter Caerffili wedi trefnu cyfres o bicnics gyda gweithgareddau, gemau ac amser stori. Bydd picnic ym Mharc Bryn Bach, Tredegar ar yr 31ain o fis Gorffennaf. Dewch i ymuno a'r hwyl! Are you looking for activities to keep the kids entertained over the holidays? Menter Caerffili have organised a series of picnics with activities, games and story times. There will be a picnic in Parc Bryn Bach, Tredegar on the 31st of July. Come and join the fun!
2018-07-19T09:51:55+0000
Linc

Llun
Dewch i Glwb Coffi Y Fenni yn Get Together's prynhawn Iau (1:30-2:30) i ymarfer eich Cymraeg. Croeso cynnes i bawb - yn enwedig dysgwyr brwdfrydig! Come to the Abergavenny Coffee Club at Get Together's this Thursday afternoon (1:30-2:30) to practice your Welsh. A warm welcome to all - particularly to enthusiastic learners!
2018-07-18T17:25:00+0000
Linc

Llun
Ydych chi'n byw yn ardal Brynbuga ac yn chwilio am gyfle i ddefnyddio eich Cymraeg? Dewch draw i'r Clwb Coffi a Thrafod bob dydd Mercher yn y Llyfrgell/Hub rhwng 1:30 a 2:30. Croeso cynnes i bawb! Do you live near Usk? Are you looking for an opportunity to practice your Cymraeg? Come over to our Welsh Discussion Group every Wednesday in Usk Library/Hub between 1:30 and 2:30. A warm welcome to fluent speakers and nervous learners!
2018-07-18T08:56:05+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
menterbgtm1