Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Rhondda Cynon Taf -

http://www.menteriaith.cymru

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cymraeg Byd Busnes
Cymraeg Byd Busnes Mae gwasanaeth adborth a chefnogaeth busnes newydd ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig, wedi’i greu er mwyn cyflenwi’r gwasanaethau darparwyd gan Busnes Cymru. Mae’r prosiect cenedlaethol Cymraeg Byd Busnes â chefnogaeth lywodraethol, ac mae’r nod i gynorthwyo cwmnïoedd bach, annibynnol i fanteisio o’r buddion defnyddio rhagor o Gymraeg yn eu model busnes. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes, difater ei defnydd presennol o’r iaith; gall llawer o gwmnïoedd elwa o fanteision defnyddio rhagor o Gymraeg, hyd yn oed nid yw’r perchenogion eu hun yn ei siarad. Darparir swyddogion y mwy »
2018-02-01 12:34:22

Dydd Miwsig Cymru 2018

2018-01-26 11:14:47

CD Cân y Dathlu
Cofiwch Mae’r Fenter dal yn gwerthu CD ‘Cân y Dathlu’ am £3 yr un. Archebwch eich CD trwy: Os ydych plant / plentyn chi’n ddisgybl yn un o ysgolion Cynradd Cymraeg y sir – Rhowch wybod i’r ysgol. os na, ffoniwch swyddfa’r Fenter ar 01443 407570
2017-11-20 12:41:38

Cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi prosiectau sy’n annog pobl i fod yn greadigol er mwyn hybu’r Gymraeg Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg. Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn darparu grantiau bach o hyd at £20,000 yr un i ariannu prosiectau tymor byr arloesol sy’n ceisio cynyddu’r defnydd bob dydd pobl o’r iaith a hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd mwy »
2017-11-14 13:11:51

Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Dewch i ddathlu holl lwyddiannau Menter Iaith Rhondda Cynon Taf dros y flwyddyn ddiwethaf. Cyfle hefyd i drafod, ac i glywed am ein cynlluniau hir dymor ac unrhyw brosiectau newydd sydd ar y gweill. Croeso mawr i bawb! *Cyfieithu ar y pryd ar gael
2017-11-01 10:30:00

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Linc


Tudalen Trydar
MenterIaithRhCT