Ffrydiau Mudiadau


Dewiswch o 30 o Ffrydiau Cymraeg


Urdd Gobaith Cymru
Golwg360
Menter Abertawe
Menter Rhondda Cynon Taf
Menter Blaenau Gwent Torfaen Mynwy
Menter Caerffili
Menter Merthyr Tudful
Menter Bro Ogwr
Menter Castell Nedd Port Talbot
Menter Bro Dinefwr
Menter Bro Morgannwg
Tafwyl
Cered
Menter Caerdydd
Mentrau Iaith Cymru
Llywodraeth Cymru
Menter Iaith Casnewydd
Menter Brycheiniog a Maesyfed
Menter Cwm Gwendraeth Elli
Menter Gorllewin Sir Gar
Menter Sir Benfro
Menter Iaith Mn
hunaniaith
Menter Iaith Maldwyn
Menter iaith Maelor
Menter Iaith Fflint
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Conwy
Comisiynydd y Gymraeg
BBC Cymru

Menter Abertawe -

http://menterabertawe.cymru/

Ffrwd Newyddion RSS y Wefan
Menter Iaith Abertawe

Tŷ Tawe yn dathlu’r 30 – Meic Stevens, Noson Prifeirdd Abertawe a llawer mwy
Tŷ Tawe yn dathlu’r 30 – Meic Stevens, Noson Prifeirdd Abertawe a llawer mwy 26.09.17   Wrth i ganolfan Gymraeg Abertawe, Tŷ Tawe ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, mae cyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu dros gyfnod o ddeng niwrnod rhwng Hydref 11-21 i nodi’r garreg filltir – a nifer o wynebau cyfarwydd yn […]
2017-09-26 13:30:06

Newyddion y Fenter a beth sydd i ddod dros yr Hydref?
Newyddion Menter Iaith Abertawe Medi 2017  Bu’r haf yn gyfnod cyffrous iawn yn y fenter wrth i dros 50 o blant fynychu ein cynllun chwarae eleni. Roedd plant yr Hwyl Haf wedi mwynhau amrywiaeth enfawr o weithgareddau eleni o greu flogs, creu arbrofion gwyddonol, gweithgareddau celf a chreft, chwaraeon a llawer mwy. Hoffem ddiolch yn fawr […]
2017-09-22 10:26:30

MURLUN NEWYDD YN ABERTAWE
Dros y Pasg, gweithiodd Menter Iaith Abertawe ar y cyd â disgyblion Ysgol Bryn Tawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i greu murlun lliwgar yn neuadd yr ysgol. Prif amcan y prosiect, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, oedd rhoi perchnogaeth yn nwylo ieuenctid Abertawe, a datblygu murlun newydd sbon i Abertawe sydd yn […]
2017-05-04 10:38:29

Gyda’n gilydd gallwn sicrhau llwyddiant a dyfodol cadarn i’r Ŵyl arbennig yma, AberDewi!
Gŵyl AberDewi 2017 Diolch Abertawe. Diolch am eich egni, eich brwdfrydedd a’ch Balchder! Cannoedd o blant, teuluoedd a diansyddion Abertawe’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Sgwâr y Castell unwaith eto eleni. Roedd AberDewi 2017 yn llwyddiant ysgubol lle gwelwyd dros 2000 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abertawe Dydd Sadwrn y 4ydd o Fawrth 2017. […]
2017-03-16 11:29:33

Pennaeth Newydd i’r Fenter
Croesawodd Menter Iaith Abertawe aelod newydd o staff ym mis Ionawr wrth benodi Dean Baker yn bennaeth newydd. Yn enedigol o’r Coed Duon, daeth Dean i Abertawe i astudio’r Gymraeg a’r Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe ac wedi ymgartrefu yn y ddinas bellach.  Ar ôl blynyddoedd o weithio ym meysydd addysg, Cymraeg i Oedolion a rheolaeth, […]
2017-02-14 16:21:38

Cysylltiad i roi ar eich Blog RSS

Tudalen Facebook Linc
Llun
Digwyddiadau Ty Tawe a Nwyddau'r Siop! -
2018-07-20T12:36:26+0000
Linc

Llun
Digwyddiadau Ty Tawe a Nwyddau'r Siop! -
2018-07-17T12:46:18+0000
Linc

Llun
Digwyddiadau Ty Tawe a Nwyddau'r Siop! -
2018-07-13T11:47:40+0000
Linc

Llun
Diolchiadau oddi wrth Ras Yr Iaith a Mentrau Iaith Cymru!
2018-07-12T14:37:28+0000
Linc

Llun
Ras yr Iaith yn Ysgol Gellionnen!
2018-07-06T11:00:00+0000
Linc

Linc


Tudalen Trydar
menterabertawe